Исторически музей - Град Смолян

Исторически музей - гр. Смолян


Историческият музей в гр. Смолян е най-старият и най-големият в Средните Родопи. Основан е през 1935 г. с цел издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на уникалното по своята художествена стойност и историческа значимост наследство на населението, обитаващо централната част на Родопския масив.
Музеят се помещава в специално построена сграда, от която се открива панорамна гледка не само към стария и нов Смолян, но и към възпятите в родопските песни върхове Перелик, Карлък и Соколица. Посещението в Историческия музей в гр. Смолян е най-бързият начин да се запознаете с хилядолетната история на Средните Родопи, запазена и пренесена през вековете и съхранена за бъдещето.
Ако се интересувате, обичате и харесвате историята и народните старини, но не разполагате с достатъчно време; ако сте в командировка, на ски или на почивка, съчетайте го с посещение в Исторически музей-Смолян. Само за 90 минути Вие ще можете да усетите Родопа планина.

Вие сте тук: Град Смолян Исторически музей